درباره ما

درباره ما

وبسایت edu یک وبسایت طراحی و چاپ گواهی حضور ویژه مراکزآموزشی می باشد

گواهی های حضور ،گواهی هایی هستند که حضور شخص را در دوره ،همایش یا سمینار گواهی میکنند

گواهی های حضور صرفا حهت ارائه به عنوان رزومه می باشند و ضمنا اینگونه گواهی ها فاقد هرگونه ارزش قانونی می باشند.

 

Comments are closed.

Saudi ArabiaIran