کارگاه آموزشی

 
  •  مسئولیت پذیری برای شمیم به عنوان یک ارزش و چه بسا افتخار یک رکن اساسی و تعیین کننده است.

  •  افتخار خواهد بود چنانچه مراجعین نام "شمیم" را به معنای اصلی آن بشناسند, جایی که "رأی" صحیح را در آن به کمک درمانگران به روز و کارآمد, یافته و اجرا خواهد کرد

  • شمیم بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارددوره های ارتباط سالم

دکتر رحیم نژاد

شمیم بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد.شمیم بر آن است تا همگام با آموزش و فرهنگ انتقادپذیر, خود نیز از لطف مخاطبان بهره مند گشته و انتقادات و پیشنهادات آنها را در جهت بهبود, دریافت دارد


 

کاربران گرامی جهت مشاهده لیست کامل برنامه های آموزشی مرکز با ما همراه باشید

Saudi ArabiaIran